کانون بازنشستگی خراسان رضوی

آدرس: مشهد، کلاهدوز ۳۱ ، تورج ۱۸ ، پلاک ۳۴

شماره تماس :

۰۵۱-۳۷۲۶۲۰۶۵

۰۵۱-۳۷۲۳۳۲۶۵

۰۵۱-۳۷۲۸۲۱۰۶