کانون بازنشستگی سنندج

آدرس : خیابان مردوخی جنوبی ، جنب سازمان حج و زیارت ، کوچه بن بست خلقی

شماره تماس :

۰۸۷-۳۳۲۸۷۴۳۹