کانون بازنشستگی شاهین شهر

آدرس: خیابان فردوسی ، فرعی ۷ شرقی ، پلاک۴۱

شماره تماس:

۰۳۱-۴۵۲۲۰۸۳۷

۰۳۱-۴۵۲۲۰۸۳۸

۰۳۱-۴۵۲۱۴۰۹۲