کانون بازنشستگی شهر ری

آدرس: شهرری ، جنب مترو علی آباد، شهرک بهشتی ، نبش کوچه هفتم ، مسجد ثارالله

شماره تماس:

۰۲۱-۵۵۳۳۲۸۲۸