کانون بازنشستگی فلات قاره

آدرس: تهران ، خیابان ولیعصر ، پایین تر از چهارراه پارک وی ، کوچه تور ، پلاک ۱۳ زنگ اول

شماره تماس:

۰۲۱-۸۸۸۰۴۸۹۱