کانون بازنشستگی مازندران

آدرس : میدان امام ، بلوار پاسداران ، خیابان دولت ، کوچه یاس ، نبش ۱۶ متری

شماره تماس:

۰۱۱-۳۳۳۴۹۱۵۳

۰۱۱-۳۳۳۴۹۱۵۴